Start

ÄSFF är en förening med 327 medlemmar. Bli medlem
Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt,
i första hand i Rönneå med biflöden.
startbild4Detta sker genom att klubben sedan många år sköter kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå och Rössjöholmsån.

Vid Rönneå finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten.

För att ha ett trevligt fiske krävs att det finns fisk att fånga. Sedan några år är det inte tillåtet att sätta ut lax och öring i ån. Detta för att bevara den ursprungliga stammen samt att inte riskera att sjukdomar förs över från fiskodlingar till åns egen fiskstam. ÄSFF har därför tillsammans med fiskeklubbarna i Klippan och Helsingborg satsat mycket kraft och pengar på att förbättra lekmöjligheterna för framför allt laxen i Rönneå. Ån har rensats och nya lekbottnar anlagts. Detta har resulterat i man idag kan ha ett bra fiske efter lax i Rönneå.

Det har bildats ett fiskevårdsområde i de nedre delarna av Rönneå samt delar av Rössjöholmsån och Kägleån. ÄSFF kommer att i samarbete med fiskevårdsområdet göra olika fiskevårdsåtgärder här med målsättning att havsöringfisket ska förbättras väsentligt.

Klubben ordnar diverse aktiviteter för sina medlemmar. Det är det mesta från tävlingar och fiskeutflykter till klubbaftnar med flugbindning och fiskefilmer.

OBS! För att alltid vara säker på att man läser sista versionen av sidorna,
tryck på F5 eller på den "snurrade pilen" vid sidan av adressen.

Fiske efter lax och öring är tillåtet från första helgen i mars t.o.m. 30/9
Fr.o.m. 1/10 är det tillåtet att fiska gädda och abborre t.o.m. 31/12

 

För att nå den publika sidan, istället för medlemssidan, klicka här! 

Alvraddare

Logga in