Välkommen att söka medlemskap i Ängelholms Sport- & Fiskevårdsförening (ÄSFF).
Skicka dina personuppgifter i ett mejl till medlemAT asff se

Vi behöver veta:

Namn

Adress

Telefonnummer

Din e-postadress får vi automatiskt med ditt mail

Intagning av nya medlemmar görs årligen på senhösten/vintern. Sista dag att söka medlemskap är den 31 okt.

Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Utskick från ÄSFF görs mestadels med e-post.

 


Nya medlemmar måste lämna sin mejladress för att kunna anmäla sig till aktiviteteter som klubben anordnar och för att få tillgång till medlemssidan.
Mejladresser behandlas konfidentiellt, dvs. de säljs inte vidare för kommersiella ändamål.

Dina barn fiskar gratis i Rönneåns nedre kortfiskevatten upp t.o.m. 18 år!

Inträdesavgift vid inträde som fullvärdig medlem 1200:- Årlig medlemsavgift (fullvärdig medlem) 600:-
Du får då tillgång till mer exklusiva vatten att fiska på, samt får möjlighet att köpa fiskekort till våra flugfiskedammar.

 

Logga in