ÄSFF är en förening med 274 medlemmar. Bli medlem
Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt,
i första hand i Rönneå med biflöden.
startbild4Detta sker genom att klubben sedan många år sköter kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå och Rössjöholmsån.

Vid Rönneå finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten. Medlemmar har lagt tusentals timmar på att fixa söndriga fiskebryggor, på våren samlas en massa skräp som måste städas bort, vass växer oavbrutet det är en hård kamp mot detta gissel men ett par gluggar hålls öppna i de mycket täta "djunglerna".

För att ha ett trevligt fiske krävs att det finns fisk att fånga. Sedan några år är det inte tillåtet att sätta ut lax och öring i ån. Detta för att bevara den ursprungliga stammen samt att inte riskera att sjukdomar förs över från fiskodlingar till åns egen fiskstam. ÄSFF har därför tillsammans med fiskeklubbarna i Klippan och Helsingborg satsat mycket kraft och pengar på att förbättra lekmöjligheterna för framför allt laxen i Rönneå. Ån har rensats och nya lekbottnar anlagts. Detta har resulterat i man idag kan ha ett bra fiske efter lax i Rönneå.

Det har bildats ett fiskevårdsområde i de nedre delarna av Rönneå samt delar av Rössjöholmsån och Kägleån. ÄSFF kommer att i samarbete med fiskevårdsområdet göra olika fiskevårdsåtgärder här med målsättning att havsöringfisket ska förbättras väsentligt.

Klubben ordnar diverse aktiviteter för sina medlemmar. Det är det mesta från tävlingar och fiskeutflykter till klubbaftnar med flugbindning och fiskefilmer.

OBS! För att alltid vara säker på att man läser sista versionen av sidorna,
tryck på F5 eller på den "snurrade pilen" vid sidan av adressen.

Fiske efter lax och öring är tillåtet från första helgen i mars t.o.m. 30/9
Fr.o.m. 1/10 är det tillåtet att fiska gädda och abborre t.o.m. 31/12

fiskeangel

RÖNNE Å

Rönne Å rinner från Ringsjön till Skälderviken, alltså norrut, i Ängelholms kommun kan man köpa fiskekort på sträckan
”Gåsahalsen” till mynningen. Det populäraste fisket är efter lax och havsöring, men även metet är bra på många ställen.
Ån är västkustens sydligaste vattendrag med ett självreproducerande bestånd av atlantlax.
Laxen börjar normalt stiga under april månad. Först kommer de största fiskarna som kan väga över 10 kg.
Under sommaren stiger smålaxen, den sk grilsen.
Havsöringsfisket börjar första helgen i mars. Vanligast tidigt på säsongen är den utlekta fisken som är på väg tillbaka till havet,
sk besor, som ska återsusättas, men en hel del blank fisk rör sig mellan havet och ån och erbjuder sportfiskarna ett bra fiske.
Havsöringen börjar ofta stiga runt midsommar men fisket på vandringsfisk brukar vara bäst mot slutet av säsongen.

I ån finns också bl.a. abborre, gädda och vitfisk.

Fiskeregler för kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå mellan ”Gåsahalsen” och havet

         Regler för fiske inom Rönneåns nedre fvo på de sträckor som upplåtits för kortbelagt fiske och förvaltas av Ängelholms Sport och fiskevårdsförening

 1. Fiske efter laxartad fisk är tillåtet från första helgen ( lördag-söndag) i mars till 30/9

            (övrigt fiske är förlängt till den 31/12) Obs ! Totalt Fiskeförbud råder under Jan-Feb

 1. Fiske får bedrivas sportmässigt . Tillåtna redskap : Spinn, fluga o haspel

            Endast 1 krok (1-,2,-3 krok) Mete Ej tillåtet under Mars månad

            All typ av mete efter laxartad fisk är förbjudet under hela året!
            Ej huggkrok!

 1. Fiske får bedrivas från båt dock EJ under Mars månad.                      

           Obs Trolling är förbjudet hela året, dock är dragrodd tillåtet

 1. Premiärfiske första helgen i mars (lördag-söndag) Ett kort 200:-

            Detta kort berättigar fiske mellan 08:00-18:00 under premiärhelgen

 1. För fisket efter premiärfisket gäller följande fiskekort

            Säsongskort 800:-      Veckokort 200:-    Dagskort 80:-    (Barn under 18 år fiskar gratis)

 1. Öppen Eld får endast förekomma på avsedda platser
 2. Maskgrävning vid ån är ej tillåten
 3. Fångstrapport skall lämnas in efter avslutat fiske till något av kortförsäljningsställena, dock enklast på
   Köp Fiskekort online och upptäck nya fiskevatten (ifiske.se)

 4. Fångst av laxartad fisk är begränsad till 2 st/dag, max 6/säsong,
  vi måste värna beståndet.

All lekfärgad lax (oberoende av årstid), samt lax fångad efter den 31/8 skall återutsättas

Minimum mått Lax 45 cm Öring 45 cm Gädda 45 cm

Alla utlekta fiskar lax som öring ”sk Besor” skall återutsättas

Gädda över 90 cm skall återutsättas

Abborre över 40 cm skall återutsättas

All ål ska återutsättas

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de fiskeregler som gäller vid varje fiskeplats.
Det gäller både de regler som fiskerättsinnehavaren sätter och allmänna bestämmelser som sätts av länstyrelsen.

Länsstyrelsens fiskeregler

 

Premiärkort och vanliga fiskekort kan köpas på:

 

iFiske                                                             Fiske i Rönne å Nedre (ifiske.se)

OBS!

Ofta får man se skräp ligga längs våra vatten, så vi vill påminna om nedanstående:

En lina som slängs i naturen försvinner inte efter några veckor,
om den hamnar så solens strålar träffar så ligger den mycket längre.
Om linan hamnar i skuggan ligger den i åratal.

Tyvärr händer det ofta att fåglar samt annat vilt trasslar in sig i dessa dödsfällor,
dessa går en mycket plågsam död till mötes alldeles onödigt, klumpigt och dumt.

Se därför till att nästa kan komma till fiskevattnet och finna det lika fint som du gjorde.

Var därför noga med att städa upp och ta med dig hem de linor och skräp som du tänker slänga.
Eller utnyttja de tunnor för skräp som finns lite varstans längs ån.

Utan att det hjälper fåglar och andra djur är det böter
på nedskräpning i naturen.

Bild2

Klubben stöder Älvräddarna, de kan mycket och är duktiga på att bearbeta myndigheter.

För mindre än en tia per medlem/år.

Alvraddare