Uttalande gällande pfas-utsläpp

Det pågående utsläppet av miljöskadliga ämnen inom samlingsnamnet pfas i Kägleån och Rössjöholmsån måste få ett stopp.
Och det nu.

Genom massmedia har Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening, ÄSFF,
fått kunskap om stora föroreningar inom gamla F10-området som kontinuerligt läcker ut i åarna.

Av den senaste rapporteringen framgår att det mesta av utsläppet sker från en punkt i Kägleån där dagvatten från flottiljområdet samlas
in och sedan skickas rakt ut i ån.
Det verkar också som både kommunen och andra myndigheter vetat om detta i flera år utan att konkreta åtgärder satts in.
Det verkar inte ens finnas en tidsplan för när det blir rening, eller stopp för utsläppet.
För oss som jobbar praktiskt med sportfiske och naturvård är detta
obegripligt och oförsvarligt. Inte minst efter uppståndelsen och rädslan kring utsläppet av pfas från flygflottiljen i Kallinge utanför Ronneby.
Här har kommunen dömts av tingsrätten att betala skadestånd till drabbade.

Passiviteten blir än mer oförklarlig då de berörda vattendragen är laxvatten där det även finns hotade musselarter.
Det är anledningen länsstyrelsen under lång tid drivit projekt för att riva ut gamla dammar och andra vandringshinder.
Kommunerna i området har också stora förhoppningar om att utveckla naturturism i området när de tre kraftverken i Klippan rivits.

ÄSFF kräver att kommun, länsstyrelse och andra inblandade omgående sätter in åtgärder för att minska och helst stoppa det pågående utsläppet i Kägleån.

Skrivelsen antagen vid årsmöte 210824