Uttalande om överenskommelsen ”vattenmiljö och vattenkraft”

Vi och många andra som är intresserade av sportfiske och miljön kring vattendrag är oroliga. Vi är också både ledsna och besvikna. Det verkar som om en liten lobbygrupp fått igenom krav som går i stick i stäv med naturen och den breda allmänhetens intressen.

Det vi tänker på är att alla små gamla möllor, vattenkraftverk och till och med fördämningar som inte tillför någon nytta för energiproduktion ska slippa undan med en lindrigare miljöprövning. Eller kanske ingen miljöprövning alls. Det ska också kunna gå 20 år innan de miljöprövas. Allt genom att hävda linjen att de har funnits i en evighet, och därför behövs inga nya miljötillstånd.

De här minikraftverken och dammarna, eller vandringshinder och fiskfällor som de egentligen är, har ingen betydelse för landets energiproduktion. Oftast räcker elen bara till den egna fastigheten och möjligen några få grannar. Eftersom det nästan alltid är så kallade flödeskraftverk fungerar de inte som buffert när det behövs mer el på nätet. Det finns inga magasin att tappa ifrån. Rinner det lite vatten i ån blir det lite eller ingen el.

Att den ekonomiska nyttan är så liten har också varit tunga argument för att de här minikraftverken skulle slippa att söka vanliga miljötillstånd. Det går aldrig att få inkomster som betalar ansökan.  Det är också skälet till att de stora kraftbolagen ska sätta av pengar i en fond som finansierar minikraftverkens framtida enklare miljöprövningar.

Det finns fördelar i förslaget som nu behandlas. Det handlar om att se helheten i vattendrag och inte rycka ut damm för damm och möjligheten att effektivisera större riktiga kraftverk. Men den andra helheten, att det faktiskt är större samhällsnytta att riva ut gamla olönsamma turbiner och återställa vattendrag som varit avstängda i kanske hundratals år glöms bort. Ändå är den ekonomiska nyttan oftast mycket större om ett vattendrag kan användas för sportfiske och besöksnäring. Att naturen återställs, den biologiska mångfalden ökas och exempelvis den utrotningshotade ålen kan överleva är minst lika viktigt, men svårare att sätta prislapp på. Jämfört med detta är värdet av elen som de minsta kraftverken producerar försumbar. Och det är ju grundtanken vid vanliga miljöprövningar. För tillstånd måste nyttan vara större än skadan.

Så borde också ansvarsfulla partier tänka.

Den hantering vissa länsstyrelser har utsatt gamla kvarnägare för har inte varit bra. Det är i de känslostormarna den hätska debatten har skapats. Bättre vore att den kraft och de pengar som lagts på förelägganden, utredningar och domstolsprocesser hade använts för att återställa små brusande forsar. Vi vet exempel på när solpaneler på tak till gamla kvarnbyggnader gett mer el än vattenturbinen som stängt fiskens vandringsväg.  Och argumenten om att bevara gamla vackra kvarnmiljöer håller inte heller. Kulturmiljön går att bevara lika väl utan turbin och med fri fiskväg.

Tänk om. Tänk på de många människorna och på naturen istället för att gynna liten grupp kvarnägare.

Styrelsen för Ängelholms Sport och Fiskevårdsförening